Ambasady:

ZlatniPrag.cz > Ambasady

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze

ul. Valdštejnská 8, 118-01 Praha 1

tel: (+420) 257 099 500 (centrala)

(+420) 257 099 523 (sekretariat ambasadora)

(+420) 257 099 524 (sekretariat zastępcy ambasadora)

fax: (+420) 257 530 399

e-mail: praga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

http://www.prague.polemb.net

Godziny pracy urzędu: 08.15 - 16.15

 

 

Wydział Konsularny

ul. V Úžlabině 14, 100-00 Praha 10

tel: (+420) 224 228 722, 723, 724

fax: (+420) 224 227 320

e-mail:praga.amb.wk@msz.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 08.15 - 16.15

Godziny przyjęć: 09.00 - 12.00 (poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek)

 

Instytut Polski w Pradze
Malé náměstí 1, 110-00 Praha 1
tel: (+420) 224 212 274
fax: (+420) 224 223 010
Godziny otwarcia: 09.00 - 17.00
 

Konsulat Generalny w Ostrawie

ul. Blahoslavova 4, 701-00 Ostrava 1

tel: (+420) 596 118 074, 596 118 076

fax: (+420) 596 118 073

e-mail: ostrawa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

http://www.ostrawakg.polemb.net

Godziny pracy urzędu: 08.15-16.15

 

Konsul Honorowy w Brnie

tel: (+420) 545 534 268

fax: (+420) 545 534 268

e-mail: konsulatrp@email.cz, konsulatbrno@wp.pl

Godziny pracy urzędu: 14.00 - 16.00 (środa)

Konsulat nie wydaje wiz, ani nie prowadzi spraw paszportowych 

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

ul.Koszykowa 18, 00-555 Warszawa, Polska

Tel.: 004822 / 525 18 50 centrala
0048 602 686 837 dyżur dyplomatyczny i konsularny (po godzinach pracy)

Fax: 004822 / 525 18 98 Sekretariat Ambasadora
004822 / 621 72 34 Wydział Konsularny
E-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/warsaw

Działalność:
- dyplomatyczna: na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
- okręg konsularny obejmuje województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, kujawsko- pomorskie, lubelskie, łódzkie i wielkopolskie

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 08.00-16.30

Godziny urzędowe: poniedziałek-piątek 08.00-16.30

Godziny urzędowe Działu Konsularnego:

Sprawy wizowe: poniedziałek - wtorek 9.00-12.00

Inne sprawy konsularne: poniedziałek - czwartek 9.00-12.00

 

 Czeska Centrala Ruchu Turystycznego-CzechTourism

Al. Róż 16, 00-556 Warszawa, POLSKA

Tel : + 48 22 629 2916
Fax : + 48 22 627 9555
info-pl@czechtourism.com

ul. Koliště 13, 602-00 Brno